Mine værdier

-God forældredialog

-Nærhed og hjemligt mijlø

-Hjælpe barnet til nye relationer

-At rumme barnet

-Styrke barnets selvværd

-Forudsigelighed

-Give plads til individet

-Leg i naturen og opdag

-Sang og musik

-Selvstændiggørelse og medbestemmelse

 

Jeg vil give nærhed og tryghed til barnet i de timer hvor mor og far arbejder❤ 

 

Børn hører til hjemme hos mor og far.